- St. Stephen's De La Salle BNS

(051) 871716
St. Stephen's De La Salle
Waterford, Ireland
Go to content

Main menu:

ARCHIVE

Bhí ár Lá Gaelach againn sa scoil ar an Chéadaoin agus an Déardaoin, 14ú agus 15ú lá de Márta 2018!

Bhí ceol, dráma, caint agus craic againn - agus ceolchoirm ar siúl Dé Céadaoin agus Déardaoin!! Bhí na buachaillí as na ranganna ag canadh amhráin, ag spraoi, ag caint as Gaeilge, agus ag baint sásamh as na rudaí a bhí ar siúl againn!

Tá cúpla pictiúirí agus físeáin le feiceáil ó gach rang ó Lá Gaelach 2018 i Scoil Stíofán Naofa De La Salle aníos! Bainfidh sibh sult as, táimid cinnte!

We had our Lá Gaelach (Irish Day) in school on Wednesday and Thursday, March 14th and 15th, 2018!

There was music, drama, chat and fun - and a concert on Thursday and Friday!! The boys from the classes were singing songs, playing, speaking in Irish, and enjoying enjoying all the things that were going on!

There's some pictures and videos to see from each class from Lá Gaelach 2018 in St. Stephen's De La Salle. We're sure you'll enjoy them!

Cliceáil ar an nasc leis an fuaime nó griangrafanna atá uait! Click on the link for the audio or photos that you want!

*
Lá Gaelach 2018 - Fuaime (Audio)

*
Lá Gaelach 2018 - Nuacht an Lae

* Lá Gaelach 2018 - Griangrafanna Naíonáin - Rang a Trí (Photos)

* Lá Gaelach 2018 - Griangrafanna Naíonáin - Rang a Ceathair -> Rang a Sé (Photos)

 
© St. Stephen's De La Salle BNS, Waterford, Ireland.
Back to content | Back to main menu